ÖNEMLİ TARİHLER

Son Bildiri Özeti Gönderim Tarihi:
16 Ekim 2023

DUYURULAR

Kongre İçin Kayıt Yaptırmayı
Unutmayın !

KONGREYE KALAN SÜRE

GÜN
SAAT
DAKİKA
SANİYE

BİLİMSEL PROGRAM

16 KASIM 2023, PERŞEMBE / 16 NOVEMBER 2023, THURSDAY
13:30-15:30 AİLE BİLGİLENDİRMESİ OTURUMU
Oturum Başkanları / Chairs:
Figen Özgür, Servet Doğan, Maviş Emel Kulak Kayıkçı, Murat Kara, Meryem Uzamış Tekçiçek, Mehtap Yıldırım, Lütfi Eroğlu
Dudak damak yarıklı hastalarda beslenme ve kilo takibi
Nutritional management and weight control of patients with cleft lip and palate
Dudak damak yarıklı hastalarda tedavi ve takip algoritması
Treatment and follow-up algorithm of patients with cleft lip and palate
Aileler ne yapmalı, nereye başvurmalı?
Where should families do,where should they apply
14:00-15:30 YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ MÜZELERİNE ZİYARET
16:30-18:00 SERAMİK KURSU
Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar Bölümü
* Kursumuz kayıt sırasına göre 7 kontenjan ile sınırlıdır.
17 KASIM 2023, CUMA / 17 NOVEMBER 2023, FRIDAY
09:30-10:00 AÇILIŞ
Prof. Dr. Figen Özgür
Dudak Damak Yarıkları Derneği Başkanı
Prof. Dr. Servet Doğan
Dudak Damak Yarıkları Derneği Eş-başkanı
Prof. Dr. Maviş Emel Kulak Kayıkcı
Dudak Damak Yarıkları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi
Prof. Dr. Rüveyde Bundak
Girne Üni. Tıp Fak. Dekanı
Prof. Dr. Serap Çetiner
Girne Üni. Diş Hekimliği Fak. Dekanı
Dr. Derviş Akbilen
Kuzey Kıbrıs Plastik Cerrahi Derneği Başkanı
Dr. Dt. Ahmet Özant *Teşrifleri halinde
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Türk Tabipleri Birliği Başkanı
Dr. Hakan Dinçyürek *Teşrifleri halinde
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sağlık Bakanı
10:00-10:30 Kahve Arası
10:30-12:00 PEDİATRİ OTURUMU SERBEST BİLDİRİ OTURUMU
  Oturum Başkanları / Chairs: İbrahim Orgun Deren, Sanem Sert Oturum Başkanları: Damla Menkü, İsmet Ersalıcı
* Dudak damak yarıklı bebekler gerçeği
The fact of infants with cleft lip and palate
Figen Özgür
* Baş-boyun gelişimi ve klinik korelasyon
Development of head-neck and clinical correlation
Candan Özoğul
* Gebelikte DDY farkedildiğinden itibaren perinatolojik takip ve doğum sonrası erken bakım
Perinatological follow-up and postnatal early care since the cleft lip and palate was noticed
Özgür Deren
* Dudak damak yarıklı bebeklerde görülebilecek kardiyolojik sorunlar ve tedavileri
Cardiological problems and their treatments that can be seen in ınfant with cleft lip and palate
Zeynep Cerit
* Dudak damak yarıklı bebeklerin yenidoğan dönemindeki zorlukları
The difficulties of newborns with cleft lip and palate
Ceyhun Dalkan
* Dudak damak yarıklı bebeklerde olabilecek endokrin bozukluklar ve tedavileri
Endocrinological problems and treatments that can be seen in infants with cleft lip and palate
Rüveyde Bundak
* Damak yarığı nedeni ile opere edilen hastalarda preoperatif albümin değerlerinin yorumlanması: Tek-merkezli, retrospektif ve kontrollü bir analiz
Can Ege Yalçın, Şerife Kartal Erdost, Yağmur Aydın
* Dudak damak yarıklı bebek sahibi olan ailelerde ebeveynlik stres durumu
İlkem Kara, Şerife Kartal Erdost, Can Ege Yalçın, Arzu Arı, Esma Demirezen, Serkan Melenkiş, Yağmur Aydın
* Damak fistüllerine yaklaşım
Fethiye Damla Menkü Özdemir
* Dudak damak yarıkları ile ilgili internet kaynaklı bilgilerin kalite ve okunabilirlik analizi
Can Ege Yalçın, Ayşe İlayda Mutlu
* Dudak damak yarıklı bireylerde konuşma bozuklukları ile anatomik ve fonksiyonel yapıların ilişkisinin değerlendirilmesi
Zehra Damla Dalmış Demirağ, Elçin Esenlik, Eren Balo
* Damak yarıklı hastalarda görülen rekürren oronazal fistüllerin tedavisinde serbest flep cerrahisinin yeri
Gökhan Sert
* Dudak damak yarıklı hastalara eşlik eden kardiyak anomali sıklığının değerlendirilmesi
Sanem Sert
12:00-13:30 Öğle Arası
13:30-15:00 ANESTEZİ OTURUMU AİLE BİLGİLENDİRMESİ OTURUMU
  Oturum Başkanları / Chairs: Meral Kanbak, Özgür Canbay Oturum Başkanları: Müge Aksu, Yağmur Aydın, Mehtap Yıldırım, Murat Kara, Meryem Uzamış Tekçiçek, Figen Özgür, Servet Doğan, Maviş Emel Kulak Kayıkçı, Lütfi Eroğlu
* Kazakistan’da DDY’li bebeklerde anestezi deneyimi
The experience of anesthesia in infants with cleft lip and palate in Kazakhstan
Almas Satimov
* New guidelines for transfusion in pediatric patients
Dusica Simic
* Medikal praktisde simülasyonun önemi
The ımportance of simulation in medical practice
Gülay Eren
* Dudak damak yarıklarında anestezi ve zor olgular
Anesthesia and hard cases in cleft lip and palate
Özgür Canbay
* Dudak damak yarıklı çocuklarda dental hijyen ve diş bakımı kursu
* Çocuğum büyürken nelere dikkat etmeliyim, ne zaman doktoruma başvurmalıyım?
15:00-15:30 Kahve Arası
15:30-17:30 CERRAHİ OTURUMU SERBEST BİLDİRİ OTURUMU
  Oturum Başkanları / Chairs: Derviş Akbilen, Ahmet Terzioğlu Oturum Başkanları: Lütfi Eroğlu, Gökhan Sert, Ecem Makas
* Azerbaycan’da yarık dudak damak cerrahisinde 9 yıllık tecrübem
My experiences in cleft lip and palate surgery in Azerbaijan within 9 years
Mirjafar Seyid
* Cleft lip and cleft palate in Uzbekistan
Cleft lip and cleft palate in Uzbekistan
Murodjon Nigmanov
* FAMM (Fasiyal Arter Muskulomukozal )fleplerin damak yarıklı hastalarda kullanımı
The usage of famm flaps in patients with cleft lip and palate
Muhammed Gafarov
* Dudak yarıkları cerrahisinde burun şekillendirilmesi
Reconstruction of nose in cleft lip surgery
Mahir Aliyev
* Kazakistan’daki primer ve sekonder dudak ve damak yarıklarında sonuçlarım
Our outcomes in cleft lip and primary/secondary palate surgeries in Kazakhstan
Eivaz Latipov
* Dudak damak yarıklı bebeklerde nazo-alveoler şekillendirme için cad-cam yöntemi uygulaması
Abdurrahman Katibi, Ege Doğan, Servet Doğan
* Submuköz damak yarığı tanılama ve konuşma sonuçları: vaka çalışması
Merve Dilbaz Gürsoy, Maviş Emel Kulak Kayıkcı, Damlasu Yağcıoğlu
* Dudak damak yarığı olan hastalarda masseter ve orbicularis oris kas fonksiyonlarının elektrofizyolojik değerlendirilmesi
Simge Yazğan, Ege Doğan, Servet Doğan, Aslı Bahar Doğan, Zafer Çolakoğlu
* Subjektif verilerin objektif analizi: velofaringeal yetmezlikte nazofaringoskopik götüntülerin analizi ve nazometrik veriler ile kıyaslanması
Murat Kara, Alaz Çırak, Maviş Emel Kulak Kayıkçı, Rıza Önder Günaydın, Kübra Miraloğlu, Fatma Figen Özgür
* Yarık damaklı bireylerde preoperatif işitme testi sonuçları ile intraoperatif ventilasyon tüpü uygulanması: Tanımlayıcı bir klinik çalışma
Berkay Sert, Figen Özgür
* Dudak damak yarıklı olguların postoperatif hastanede yatış süresini etkileyen faktörler: retrospektif klinik bir çalışma
Arda Saltaş, Fatma Figen Özgür
* Primer dudak damak yarıklı hastaların akraba evliliği, aile öyküsü ilişkisi ve epidemiyolojik açıdan incelenmesi: 1000 primer dudak damak yarıklı hasta ile hacettepe üniversite hastanesi merkezli çalışma
Yusuf Irmak, Murat Kara , Fatma Figen Özgür
* Oral candidiazis enfeksiyonu sonrası gelişen edinsel damak yarığı, çok nadir görülen olgu sunumu ve cerrahi tedavisi
Güven Ozan Kaplan, Figen Özgür
* Geniş damak yarıklı hastalarda vomer flebi kullanımının fistül oluşumuna etkileri
Ceylan Mert Günday, Murat Kara, Fatma Figen Özgür
18 KASIM 2023, CUMARTESİ / 18 NOVEMBER 2023, SATURDAY
09:00-10:45 ODYOLOJİ-DİL-KONUŞMA TERAPİSİ OTURUMU SERBEST BİLDİRİ OTURUMU
Oturum Başkanları / Chairs: Maviş Emel Kulak Kayıkçı, Ebru Kösemihal Oturum Başkanları: Ege Doğan, Güven Ozan Kaplan
* İşitme kayıplı çocukların dil-gelişim özellikleri
The linguistic development characteristics of children with hearing loss
Mürüde Gingi
* İletim tipi işitme kayıplılarda işitme-konuşma algısı ve aile eğitimi
The hearing-speech perception and family education in patients with conductive hearing loss
Deray Derim
* Yenidoğan işitme tarama testleri ve hacettepe odyolojik takip programı
The follow up programmes of the audiologic evaluation and newborn hearing screening in Hacettepe
Mehtap Yıldırım
* DDY de erken müdahalenin dil gelişimi ve konuşma sürecine katkısı
The contribution of early ıntervention to linguistic development and speech process in patients with cleft lip and palate
Şadiye Bacık Tırank
* Dudak damak yarıklarında bireysel ve grup amplifikasyon uygulamaları
Individual and group amplification programmes in patients with cleft lip and palate
Irmak Arcan
* Ivf/ıcsı ile elde edilen gebeliklerden doğan bebeklerde dudak damak yarıkları ve diğer konjenital malformasyonlar
Ömer Sezer Yüceer, Fatma Figen Özgür
* Primer dudak damak yarıklı hastalarda eşlik eden anomalilerin operasyon yaşı ve erken dönem postoperatif komplikasyonlarla ilişkisi
Nur Erek, Gökhan Sert, Murat Kara, Fatma Figen Özgür
* Dudak damak yarıklarının cerrahi tedavisinden sonra gelişen erken dönem komplikasyonların değerlendirilmesi: 312 hastanın retrospektif analizi
Adem Atakan Haytaoğlu, Ömer Faruk Genç, Şeyda Güray, Fatma Nihal Durmuş Kocaaslan, Özhan Bekir Çelebiler
* Kliniğimizde opere edilmiş dudak damak yarıklı olgulardaki açılmış trakeostomilerin retrospektif analizi
Bartu Yiğit Çalık, Fatma Figen ÖZGÜR
* Kliniğimizde opere edilen dudak damak yarığı hastalarının operasyon öncesi ve sonrası doğru standartlar ve yöntemlerde fotoğraflanmasının değerlendirilmesi
Ömer Faruk Genç, Adem Atakan Haytaoğlu, Şeyda Güray, Fatma Nihal Durmuş Kocaaslan, Bülent Saçak
* Çift taraflı komplet yarık dudak hastalarında skar kalitesi değerlendirmesi ve antropometrik ölçümler
İlhan Erdem, Utku Ulubey, Şeyda Güray, Fatma Nihal Durmuş Kocaaslan, Özhan Bekir Çelebiler
* No:30 yüz yarıkları; Olgu sunumu ve literatür taraması
Muhammed Furkan Açıl, Murat Kara, Fatma Figen Özgür
10:45-11:00 HEMŞİRELİK OTURUMU
  Oturum Başkanları / Chairs: Mahir Aliyev, Şeyda Güray Evin
* Dudak/damak yarığı tanısı almış bebeklerin ebeveynlerinin hastanelerde yaşadığı olumlu, olumsuz deneyimleri ve beklentileri
The positive and negative experiences in hospitals and expectations of parents of infants with cleft lip and palate
Burcu Gök
11:00-11:30 Kahve Arası
11:30-13:00 CERRAHİ OTURUMU SERBEST BİLDİRİ OTURUMU
Oturum Başkanları / Chairs: Yağmur Aydın, Nihal Kocaaslan Oturum Başkanları: Lütfi Eroğlu, Mürüde Gingi
* Nazoalveolar molding yapılmayan dudak yarıklı hastalarda cerrahi zorluklar
Surgical difficulties in cleft lip without nasoalveolar molding
Şeyda Güray Evin
* Dudak yarığı skar revizyonlarında hasta bazlı yaklaşımlar, olgular üzerinden güncel yaklaşımım
The patients focused treatment approaches in cleft lip-scar revision surgeries, current approach and cases
Nihal Kocaaslan
* Sendromik kraniyosinostozlarda güncel yaklaşım
Current approach in syndromic craniosynostosis
Gökhan Tunçbilek
* Kemik Grefti ile Alveolar Yarık Onarımı
Secondary and tertiary bone grafting for alveolar cleft repair
Emre Hocaoğlu
*Yarık Dudak Damak Maksiller Hypoplazisi Tedavisinde Distraksiyon Osteogenezi
Distraction osteogenesis in the management of maxillary hypoplasia in cleft lip and palate patients
Emre Hocaoğlu
* Kliniğimizde opere edilmiş 4 yaş ve üzeri damak yarığı olan hastaların oranı,etyolojisi: retrospektif klinik bir çalışma
Batuhan Arslan, Fatma Figen ÖZGÜR
* Dudak damak yarıklı olgularda postoperatif bakım eğitimi alan bakım sağlayıcıların demografik özellikleri
İlke Kılıç, Murat Kara, Burcu Gök, Fatma Figen Özgür
* Dudak yarıklarında millard yöntemi ile deneyimlerimiz
Ertuğrul Karanfil, Berkalp Berker
* Alveol klefti onarımı sonrası yaşayan kemik yüzdesinin 3d bilgisayarlı tomografi kullanarak volümetrik hacim hesaplanması
Hüseyin Görkem Kazaz, Şeyda Güray, Nihal Durmuş Kocaaslan, Özhan Çelebiler
* Lıg 4 syndrome wıth ıts fırst cleft palate reported ın the lıterature
Diana Ebru Özcan, Can Ege Yalçın, Yağmur Aydın
* Velofarengeal disfonksiyonu olan vakanın değerlendirme ve tedavi bulguları
Şadiye Bacık Tırank
13:00-14:00 Öğle Arası
14:00-16:00 DİŞ HEKİMLİĞİ OTURUMU AİLE BİLGİLENDİRMESİ OTURUMU
Oturum Başkanları / Chairs: Müge Aksu, Ayşe Altuğ, Kıbrıs Ortodonti Oturum Başkanları: Ayşe Tuba Altuğ, Şeyda Güray Evin, Ebru Kösemihal, Murat Kara, Meryem Uzamış Tekçiçek, Figen Özgür, Servet Doğan, Maviş Emel Kulak Kayıkçı, Lütfi Eroğlu
* Dudak damak yarıklı çocuklarda ağız ve diş sağlığı
Oral and dental hygiene in child with cleft lip and palate
Meryem Uzamış Tekçiçek
* Sendromik olmayan DDY olgularında PBX-WNT-P63-IRF6 sinyal yolağının önemi
The ımportance of PBX-WNT-P63-IRF6 signalling pathway in cases of non syndromic cleft lip and palate
Ayşe Tuba Altuğ Demiralp
* Güncel ortodontik yaklaşımlar ve dudak damak yarıkları
The current orthodontic approaches in cleft lip and palate
Müge Aksu
* Dudak damak yarıklı ortodontik işlemler bebeklerde nazoalveolar şekillendirme
The orthodontic ınterventions in infants with cleft lip and palate, nasoalveolar molding
Bengisu Akarsu Güven
* Cerrahi öncesi infant ortopedisinde farklı uygulamalar
The various approaches of orthodontics in ınfantile period before surgery
Elçin Esenlik
* Çift taraflı dudak damak yarığına sahip karışık dişlenme dönemindeki bireylerde kesici dişlerin ve premaksillanın protrüzyonunun sağlanması
The ensuring protrusion of premaxillary segment and incisors in mixed dentition period in child with bilateral cleft lip and palate
Ecem Makas
* Önce kemik eklenmesi mi, çene ameliyatı mı, burun düzeltilmesi mi? Doğru bilinen yanlışlar
* Cerrahi sonrası beslenme, işitme takibi ve konuşma takibi
16:00-16:30 Kahve Arası
16:30-17:30 HUKUK OTURUMU  
  Oturum Başkanı / Chairs Aysu Ünal
* Dudak yarıklı hastalarla ilgili hukuksal problemler
The legal ıssues related with patients with cleft lip
19 KASIM 2023, PAZAR
09:30-10:00 KAPANIŞ OTURUMU
Oturum Başkanları: Orgun Deren, Figen Özgür, Servet Doğan
* Sonuç bildirgesinin okunması
Şeyda Güray Evin
* Sonuç bildirgesinin okunması