ÖNEMLİ TARİHLER

Son Bildiri Özeti Gönderim Tarihi:
23 Ekim 2023

DUYURULAR

Kongre İçin Kayıt Yaptırmayı
Unutmayın !

KONGREYE KALAN SÜRE

GÜN
SAAT
DAKİKA
SANİYE

ONLINE BİLDİRİ


Bildiriler SÖZEL SUNUM ve E-POSTER kategorilerinde kabul edilecektir.

Kongre kapsamındaki bildiriler aşağıdaki şekillerde gerçekleştirilebilir:

  • Özette anlaşılır ve düzgün Türkçe kullanmaya özen gösterilmelidir.
  • Bildiri başlığı çalışmayı yansıtmalıdır.
  • Tüm yazarların tam isimleri (ad ve soyad olarak), ünvanları, kurumları ve e-posta adresleri açık şekilde yazılmalıdır. İletişim için posta adresi, telefon numaraları eklenmelidir.
  • Giriş bölümünde problem ortaya konularak çalışmanın amacı belirtilmelidir.
  • Gereç ve yöntem bölümünde, metot iyi belirtilmeli, materyal seçimi tanımlanmalı ve amaçlanan verileri toplamaya uygun olmalı, gerekli ortalamalar verilmeli, varsa kontrol grubunun nasıl oluşturulduğu belirtilmelidir.
  • Bulgular bölümünde varsa takip süresi belirtilmeli, bulgular açık olarak verilmeli, istatistiksel değerlendirme yapılmışsa belirtilmelidir.
  • Tartışma ve sonuç bölümünde çalışmanın sonucu net bir şekilde belirtilmeli, anlamlı kıyaslama ve yorum yapılmalıdır.
  • Sunum özetleri, başlık hariç 400 kelimeyi geçmemelidir.
  • Sunucu yazarın mutlaka kaydının yapılmış olması gerekmektedir. Aksi halde programa ve özet kitabına dahil edilmeyecektir.
  • Örnek bildiri şablonunu indirmek için tıklayınız.

Değerlendirmeler araştırmacıların ad, soyad ve kurumları gizli tutularak, Bildiri Değerlendirme Komitesi tarafından yapılacaktır. Bildirilerin değerlendirmeye alınabilmesi için, araştırmacılardan en az birinin kongre kayıt işlemini tamamlamış olması gerekmektedir.

Gönderilen tüm bildiriler Bildiri Değerlendirme Komitesi tarafından değerlendirilerek, kabul edilip edilmediklerine karar verilecektir.